fbpx
featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

Gratis Kunst Tour

Gratis wekelijkse Kunstavond tour
Start Witte de Withstraat 50, 19:00 uur

Ont­dek op vrij­dag­avond het kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam! Be­zoek de gra­tis Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een high speed tour van een uur mee­neemt langs de kunst­in­stel­lin­gen: MAMA, TENT Rotterdam, Witte de With Center for Contemporary Art, V2_ en WORM Rotterdam.

De Kunstavond is elke vrij­dag ge­o­pend, van 18.00-21.00 uur. De Kunst­block Tour vindt plaats tus­sen 19.00-20.00 uur, bei­den zijn gra­tis en re­ser­ve­ren is niet no­dig. Start­punt voor de tour: ba­lie Wit­te de With/​​​TENT, Wit­te de With­straat 50.Goed om te we­ten is dat alle kunst­in­stel­lin­gen slechts op 1 mi­nuut lo­pen van el­kaar lig­gen!