fbpx
featured-image
beeld: Jeroen Lavèn

Radio

Vanaf 30 april start de Kunstavond Radio, iedere vrijdag om 21 uur! 

De 6 Kunstblock instellingen in het kunstkwartier van Rotterdam hosten de show. Met onder andere kunstenaars, curatoren en deelnemers uit de hedendaagse kunst en cultuur wereld! 

Tune in, iedere vrijdagavond via Radio WORM en deze pagina!

Kunst­block is de naam van de sa­men­wer­ken­de kunst­in­stel­lin­gen in het Kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam: CBK RotterdamMAMATENT RotterdamV2_Kunstinstituut Melly en WORM.

LUISTER NAAR de KUNSTAVOND RADIO

Iedere vrijdag om 21 uur op Radio WORM

Programmna:

Vrijdag 7 mei, 21 uur:

TENT pre­sen­teert “Off-Sho­re”, een con­cept al­bum, ge­re­gis­seerd door La­vi­nia Xau­sa in sa­men­wer­king met de Rot­ter­dam­se spo­ken-word kun­ste­naars en mu­zi­kan­ten Neu­sa Gomes, Kiki Luit­wie­ler, Ke­vin Jo­si­as, Ad­eiye Tjon, Rik Zut­phen, Ken­ny Gomes, Shi­va Wil­lem, Jephan Es­se­boom, en Is­mael Lo. De mu­ziek en tek­sten op het al­bum, zijn ge­schre­ven naar aan­lei­ding van hun ge­sprek­ken over het su­per­di­ver­se ka­rak­ter van Rot­ter­dam, de Ne­der­land­se ko­lo­ni­a­le ge­schie­de­nis, en hoe die tot op de dag van van­daag door­werkt in Rot­ter­dam­se ge­meen­schap­pen. Van­avond zal Xau­sa het pu­bliek be­ge­lei­den bij het luis­te­ren naar het al­bum.

MAMA in­ter­viewt een mu­ziek­we­ten­schap­per over hoe Ra­dio Jin­gles onze her­se­nen be­ïn­vloe­den en wat het met onze geest doet als we er­naar luis­te­ren. Daar­na zal de crew in de stu­dio hun Jin­gle ken­nis tes­ten. Hoe­veel Jin­gles kun jij je her­in­ne­ren?

Vrijdag 30 April, 21 uur:

CBK Rotterdam presenteert de serie De Gedroomde Stad. Hierin schuiven Rotterdamse kunstenaars aan om te vertellen over hun favoriete werk in de stad, de relatie tot hun eigen werk en ook worden ze uitgevraagd over hun dromen en verlangens voor de stad.

WORM presenteert Episode 1: Not really about something but merely in and around, met een geluidskunstwerk van het Rotterdamse kunstcollectief WoodstoneKugelblitz.