fbpx
featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

KUNSTAVOND RADIO: AFLEVERING 8

In de achtste af­le­ve­ring van de Kunst­avond Ra­dio (Luister live mee om 21 uur):

TENT pre­sen­teert: Geo Wy­eth zal een frag­ment ten ge­ho­re bren­gen uit hun door­lo­pen­de stank poetry stew, Muck Stu­dies Dept. Ge­spro­ken van­uit het oog­punt van een nep stads­agent, wiens taak het is om door laag lig­gen­de wa­te­ren in het Ne­der­land­se land­schap te wa­den, ‘looking for stars out of what stinks.’.
Be­zoek TENT en Shim­mer om meer te zien en ho­ren van de Muck Stu­dies Dept.

MAMA pre­sen­teert: een show­ca­se van het nieu­we de­sign-on­der­zoek en mixed me­dia duo Li­mi­nal Vi­si­on (be­staan­de uit Sxm­bra [“Som­bra”] en nvi­si­ble stu­dio), en in het bij­zon­der hun world­buil­ding pro­ject Zhouw­ei Net­work [“Djo­wey Net­work”]. De mix geeft een in­kijk­je in de drie mo­ge­lij­ke sa­men­le­vin­gen van de toe­komst: Dolp­hin Wa­ves, Dra­gon­fly en Pro­ject Ge­cko, en de ‘li­mi­nal re­alm’ van waar­uit we kun­nen re­flec­te­ren op de col­lec­tie­ve en in­di­vi­du­e­le drijf­ve­ren die de toe­komst vorm­ge­ven.