fbpx
featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

PA­RA­BO­LA BLUES

Op 2 de­cem­ber werd het kunst­werk Pa­ra­bo­la Blues (2021) van Ma­de­lei­ne Berk­he­mer (1973-2019) ont­huld. Het kunst­werk is een schen­king van vast­goed­ont­wik­ke­laar HD Groep en maakt deel uit van de her­ont­wik­ke­ling van de voor­ma­li­ge ge­van­ge­nis aan de Noordsin­gel tot het woon­com­plex Tuin van Noord. Het ge­schenk aan ge­meen­te Rot­ter­dam is ge­plaatst in de open­baar toe­gan­ke­lij­ke tuin van het woon­com­plex. Van­we­ge de hui­di­ge co­ro­na-maat­re­ge­len heeft de ont­hul­ling in be­perk­te kring plaats­ge­von­den.